ชวนชม ชิม ช้อป งาน “NU Marketplace : U2T for BCG” จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ขับเคลื่อนด้วยเศรษฐกิจ BCG

มหาวิทยาลัยนเรศวร ในฐานะ อว. ส่วนหน้าจังหวัดพิษณุโลก ภายใต้การขับเคลื่อนระหว่าง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กับกระทรวงมหาดไทย (จังหวัดพิษณุโลก) จัดการแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ “โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG and Regional Development)” หรือโครงการ “มหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG” และมหาวิทยาลัยนเรศวรพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ชุมชนและผู้ประกอบการ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนตามวิสัยทัศน์มหาวิทยาลัย “มหาวิทยาลัยเพื่อสังคมของผู้ประกอบการ” จึงขอเชิญชวน ชม ชิม ช้อป และร่วมสนับสนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนจากการต่อยอดความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม ภายในงาน “NU Marketplace : U2T for BCG”  ระหว่างวันที่ 22 – 23 มีนาคม 2566  เวลา 11.00 – 21.00 น.  ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก เพื่อส่งเสริมการตลาด ประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์สินค้า U2T for BCG และสร้างรายได้ เพิ่มยอดขายให้กับตำบล  บรรยากาศภายในงานมีจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่เกิดจากกระบวนการความคิดสร้างสรรค์มาพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจมากมาย มากกว่า 30 ร้าน จากโครงการ U2T for BCG ทั้ง 3  มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัยนเรศวร มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก) ชมการแสดงดนตรีจากนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  การบรรยาย สร้างแบรนด์ เพิ่มยอดขายให้ปัง ด้วยสินค้า U2T โดย อ.เกียรติรัตน์ จินดามณี กูรูด้านการตลาดออนไลน์ และที่ปรึกษาธุรกิจ SMEs และผู้ก่อตั้ง แพล็ตฟอร์ม Nakhonsistation .com สร้างรายได้ชุมชนกระตุ้นการท่องเที่ยว

จากนั้น ได้มีการเสวนา ผู้ประกอบการกับความท้าทาย เรื่องแหล่งเงินทุน กับ  คุณสมชาย ศิริไพบูลย์ ผู้จัดการทีมสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย และ คุณรังสิมา ใจใหญ่ ผู้จัดการธนาคารกสิกรไทย สาขา มหาวิทยาลัยนเรศวร  เป็นผู้เชี่ยวชาญเหล่งเงินทุนธนาคารกสิกรไทย  ได้มาให้ความรู้ ผู้ประกอบการที่สามารถต่อยอดจาก U2T สู่การทำธุรกิจ  ซึ่งที่ผ่านมา แม้ประสบปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 แต่ก็มีผู้ประกอบการมาขอสินเชื่อกับทางธนาคารไม่ขาดสาย ซึ่งทางธนาคารได้มีการพิจารณาอนุมัติวงเงินตามฐานทางธุรกิจ พร้อมกับมีการขอให้ทาง บสย.ร่วมค้ำประกันวงเงินด้วย แม้แต่ในรอบมหาวิทยาลัยนเรศวร ธุรกิจหอพัก ธุรกิจเครื่องสำอาง และการค้าออนไลน์ก็เติบโตต่อเนื่อง ผู้ประกอบการหลายรายมาขอวงเงินเพื่อต่อยอดธุรกิจ ซึ่งทางธนาคารยินดีให้คำปรึกษาและช่วยเหลือด้านเงินลงทุน ในอัตราดอกเบี้ยถูก พร้อมกันนี้ทางธนาคารกสิกรไทยยังดูแลลูกค้าอย่างดี หลายรายเปิดร้านทำให้เสียภาษีค่อนข้างสูงก็แนะนำให้เปิดเป็นบริษัทเพื่อสะดวกในการดำเนินธุรกิจ ลดค่าใช้จ่ายเรื่องภาษีและอื่นๆได้ทำให้ลูกค้าพึงพอใจบริการของทางธนาคารเป็นอย่างดี

ขณะที่  คุณธเนศณัฎฐ์ ภนิดาฐิติวัสส์  คนหนุ่มไฟแรง ได้มากล่าวเปิดตัวนวัตกรรมทางการเงิน “ฟินเว่อร์”  ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้ที่เดินเที่ยวห้างเซ็นทรัลได้มาแวะยืนฟังเป็นจำนวนมาก สำหรับ แพล็ตฟอร์ม NU E- Sharing commerce สามารถตอบโจทย์โครงการ U2T   for BCG โดยทางมหาวิทยาลัยนเรศร เป็นศูนย์กลางในการขับเคลื่อนธุรกิจดิจิตอลจากออฟไลน์สู่ออนไลน์ เพิ่มยอดขายให้เจ้าของสินค้า ร้านค้า แหล่งท่องเที่ยว และสร้างรายได้ ให้แก่นักศึกษา ประชาชนทั่วไปที่ต้องการรายได้  นวัตกรรมการตลาดออนไลน์ดังกล่าว สามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจชุมชนในการเชื่อมต่อบุคลากรที่มีความรู้ด้านการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายสร้างรายได้สู่ชุมชนตามเป้าประสงค์โครงการ U2T   for BCG  ซึ่งโครงการนี้ทาง NU จะให้ความรู้ผู้ประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองการขายผ่านช่องทางออนไลน์ เป็นการสร้างอาชีพก่อให้เกิดรายได้ สร้างอาชีพแก่ประชาชนทั่วไปให้มาเข้าร่วมในการทำตลาดออนไลน์ และรับรายได้จากการบอกต่อสินค้า พร้อมทั้งพัฒนาความรู้เชิงการตลาดออนไลน์ให้แก่บุคลากรมืออาชีพ เพื่อเพิ่มยอดขายเพียงผู้ประกอบการหรือประชาชนทั่วไปเข้าร่วมแพล็ตฟอร์ม ก็สามารถมีรายได้ ทั้งจากการบอกต่อสินค้า หรือ Sharing ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆ ก็จะมีรายได้จากส่วนต่างจากการบอกต่อทันที ขณะที่ผู้ประกอบการที่เปิดช่องทางขายได้ในทุกแพลตฟอร์มรับออเดอร์จากบัญชีหลังร้านบัญชีเดียว โดยที่ไม่ต้องรอลูกค้ามาซื้อที่มาร์เก็ตเพลส ขณะที่ลูกค้าก็สามารถซื้อสินค้าผ่านทางแพลตฟอร์มช่องทางต่างๆได้อย่างสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ต จากศิลปิน ทอม อิสรา ได้มาสร้างสีสันให้กับผ้าเข้าร่วมงานอีกด้วย  อย่างไรก็ตาม ในช่วงเย็นวันพรุ่งนี้ (วันที่ 23 มีนาคม) ทางนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก จะเดินทางมาร่วมพิธีรวมพลังU2tสร้างพลังองค์ความรู้ สร้างความเข็มแข็งผู้ประกอบการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยด้วย

 

 

แสดงความคิดเห็น