กองทัพภาคที่ 3 เชิญชวนเช่าบูชาวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์”

พิษณุโลก  แม่ทัพภาคที่ 3 จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” เพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือกำลังพลที่บาดเจ็บหรือพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่  ช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่พิการทุพพลภาพ และดำเนินการซ่อมแซมและสร้างบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 9 พฤษภาคม 2567 พล.ท.ประสาน  แสงศิริรักษ์  แม่ทัพภาคที่ 3 เป็นประธานแถลงข่าวการจัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” ต่อสื่อมวลชนที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า กองทัพภาคที่ 3 ได้จัดสร้างวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” มีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้มาช่วยเหลือกำลังพลที่บาดเจ็บหรือพิการทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่  ช่วยเหลือครอบครัวของกำลังพลที่พิการทุพพลภาพ และดำเนินการซ่อมแซมและสร้างบ้าน ให้แก่ผู้ยากไร้ ในพื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ โดยเฉพาะบ้านของทหารกองประจำการ (พลทหาร)

ซึ่งวัตถุมงคลที่ทางกองทัพภาคที่ 3 จัดทำขึ้น ประกอบไปด้วย พระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยืน เนื้อโลหะสัมฤทธิ์ ขนาด 9.5 นิ้ว รวมฐาน 12.99 นิ้ว ใต้ฐานพระบรมรูป ผนึกผ้าจีวรพระเกจิคือ พระครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร ประธานพระภาวนาจารย์ ท่านเจ้าคุณพระภาวนาวชิรปราการ  วิ.(พระอาจารย์ปารมี สุรยุทโธ) พระไพศาลประชาทร วิ. (หลวงพ่อพบโชค ติสฺสว โส) ท่านเจ้าคุณ พระพิศาลญาณวงศ์ ดร. (หลวงปู่ทองดี อนีโฆ) พระอธิการ ลี อตุโล และพระครูบาสมุห์วรฉัตร สุจิตโต พระภาวนาจารย์ พร้อมเหรียญพระพุทธชินราช ด้านหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และเหรียญหลวงปู่โง่น โสรโย ด้านหลังพระสุพรรณกัลยา โดยเหรียญทั้ง 2 แบบ มีขนาด 3 คูณ 3.5 นิ้ว จัดสร้าง 5 เนื้อ คือทองคำ, เงิน, นวะโลหะ, ทองแดง และทองเหลือง

ที่ผ่านมา เมื่อวันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 กองทัพภาคที่ 3 ได้ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงขอพระบรมราชานุญาต จัดสร้างวัตถุมงคล ณ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก และเมื่อวันจันทร์ที่ 18 มีนาคม 2567 ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงพุทธาเทวา หลอมเททองนาฤกษ์ ณ โรงหล่ออนุรักษ์ไทย ต.หัวรอ อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยมี พระอธิการลี อุตโล เจ้าอาวาสวัดจันทร์ตะวันตก เป็นประธาน ซึ่งทางกองทัพภาคที่ 3 มีกำหนดการพิธีพุทธาเทวาภิเษก ในวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม 2567 ณ ลานพระบรมราชานุ – สาวรีย์ 3 พระองค์ ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี พระราชรัตนสุรี (ขวัญรัก) เป็นประธานสงฆ์ พิธีพุทธาภิเษก และพระครูบาบุญชุ่ม ญาณส วโร เป็นประธานพระภาวนาจารย์ พร้อมด้วยพระภาวนาจารย์ เจิมจาร นั่งปรก 6 รูป

กองทัพภาคที่ 3 จึงขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องผู้มีจิตศรัทธาร่วมสั่งจองบูชาวัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป สามารถสอบถามได้ที่เฟสบุ๊ค วัตถุมงคลรุ่น “พลังพระชินเรศวร์” หรือหน่วยทหารที่อยู่ใกล้ท่าน ในวันและเวลาราชการ

/////////////////

แสดงความคิดเห็น