“มนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์” ประกาศลาออก เตรียมพร้อมลงรักษาเก้าอี้นายก อบจ.อีก 1 สมัย

วันนี้ ( 20 มิ.ย.) นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก เปิดกับผู้สื่อข่าวว่า ในเช้าวันนี้ตนได้ยื่นหนังสือประกาศลาออกจากตำแหน่งนายองค์บริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก กับนายภูสิต สมจิตต์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นที่เรียบร้อย  เนื่องจากกฎหมายที่บังคับใช้ครั้งนี้ 180 วัน ยาวนาน ตามกฎหมายปี 2562 ซึ่งเป็นครั้งแรกที่บังคับใช้กับผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่น ผลจากการกระทำความผิดมีโทษสูงในการจำคุกและตัดสิทธิ์ทางการเมืองได้  ทำให้เกิดความลำบากใจในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในห้วงนี้ ต้องไปรวมกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับลงสมัครหาเสียงเลือกตั้ง ดังนั้นเองก็จะเหลือค่าเลือกตั้งอาจจะไม่เพียงพอ เพราะต้องลงบัญชีค่าใช้จ่ายนับตั้งแต่วันที่ 22 เป็นต้นไปจนถึงวันเลือกตั้งกรณีครบวาระ  ซึ่งระหว่างนี้ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก จะเป็นผู้รักษาการตำแหน่งนายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกแทน  พี่น้องประชาชนยังสามารถประสานงานผ่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกได้ทุกคนเพราะยังมีตำแหน่งกันอยู่ จนครบวาระ 19 ธันวาคม 2567 นี้  ถึงขอลาออกมีผลวันนี้ 20 มิถุนายน 2567

///////////

 

แสดงความคิดเห็น