ภาคประชาชนระดมสมองขับเคลื่อนชุมชนพึ่งตัวเอง

การเมืองภาคประชาชนระดมสมองเครือข่าย ขับเคลื่อนความต้องการจากภาคประชาชน ลดการพึ่งอำนาจรัฐ เพิ่มอำนาจจัดการตนเอง

สวดมนต์ข้ามปีทำความดีต้อนรับปีใหม่

สวดมนต์ข้ามปี 2 ปี 2 เดือน 2 วัน จัดทุกวัดในพิษณุโลก วัดใหญ่เป็นศูนย์กลาง ทำความดีต้อนรับปีใหม่เสริมศิริมงคลชีวิต

จ่าพอเพียงเลี้ยงกบเสริมรายได้ครัวเรือน

จ่าสิบเอกสุรศักดิ์ พลธรรม นำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ใช้พื้นที่บ่อน้ำชำ บ่อขยะ ข้างบ้านพักในค่ายพัฒนาเป็น บ่อเลี้ยงกบ 15,000 ตัว รายได้ดีวันละ 500 บาท

กองทัพภาคที่ 3 เปิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 104 และปตท.สผ.พลิกพื้นที่ 100 ไร่ เป็นศูนย์เรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในค่ายสมเด็จรพระเอกาทศรถ

ประกาศอำเภอนครไทยเป็นพื้นที่ประสบภัยหนาว

จังหวัดพิษณุโลก ประกาศให้อำเภอนครไทยเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติหนาวแล้ว หลังจากอุณหภูมิต่ำกว่า 15 องศาติดต่อกัน