แทบขาดใจ ลูกจมน้ำเสียชีวิต

เกิดเหตุสลดลูกชายหนีเล่นน้ำกับเพื่อน แล้วจมน้ำเสียชีวิต พ่อแม่ทราบเรื่องมาดูศพแทบขาดใจ เป็นอุทาหรณ์ในช่วงปิดเทอมให้ผู้ปกครองดูแลบุตรหลาน

เตะทุกแมท์ยังไม่เคยแพ้ใครทีมบอลผู้ว่าฯ

จังหวัดพิษณุโลก ออกหน่วยเคลื่อนที่ “ค่ำนี้มีนัด ผู้ว่าราชการจังหวัดพบประชาชน” ต.วังวน อ.พรหมพิราม ทีมบอลผู้ว่าฯออกเตะทุกแมท์ทำสถิติยังไม่เคยแพ้ใครเลย

รณรงค์ชาวนางดเผาตอซังข้าว

สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลกจัดงานรณรงค์และประชาสัมพันธ์งดการเผาตอซังเพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อนที่ตำบลดอนทอง อำเภอเมือง พิษณุโลก

ร่างแผน 5 ปีจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

ประชุมเชิงปฏิบัติการระดมความคิดเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาร่างแผน 5 ปี การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของจังหวัด ระหว่างปี 2555 – 2559

อบจ.เร่งช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย ต.ท่าช้าง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก มอบวัสดุก่อสร้างและช่วยซ่อมแซมบ้านผู้ประสบวาตภัย ในพื้นที่ ต.ท่าช้าง อ.พรหมพิราม