กลองอิทรเภรี

กลองอินทรเภรี เสียงแห่งสรวงสวรรค์

การตีกลองในแต่ละครั้ง แสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธเจ้า บอกทุกชั่วโมงถึงแรงศรัทธา องค์ประกอบสร้างความขลังให้พระพุทธชินราช วัดใหญ่เมืองพิษณุโลก ที่เรามองข้ามไปด้วยความเคยชิน