กองการประปาเทศบาลนครพิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลกเร่งแก้ปัญหาน้ำประปาขุ่นเกินค่ามาตรฐาน

นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก เผย น้ำในแม่น้ำน่านขุ่นกว่า 4,000 NTU (ค่าวัดความขุ่น) ในรอบหลายสิบปี ส่งผลให้ประสบปัญหาการผลิตน้ำประปาไม่ได้ตามค่ามาตรฐาน ต้องลดกำลังการผลิตส่งผลให้น้ำไหลอ่อนหรือไม่ไหลในบางพื้นที่ต้องระดมรถน้ำจากหลายหน่วยงานกว่า 20 คัน ออกแจกจ่ายแก่ประชาชนที่เดือดร้อน

แม่น้ำน่านพิษณุโลกค่าความขุ่นมากขึ้น เทศบาลลดการผลิตน้ำประปาลง 30 % ช่วง 7-10 ส.ค.63

แม่น้ำน่านช่วงไหลผ่านเมืองพิษณุโลกที่มีค่าความขุ่นมากขึ้นจากฝนตกหนักสัปดาห์ที่ผ่านมา สร้างผลกระทบให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก กองการประปาต้องลดกำลังผลิตลง 30 % ช่วง 7-10 ส.ค. 63 เพื่อให้น้ำมีเวลาตกตะกอนมากขึ้น หลังจากช่วงที่ผ่านมาน้ำประปาที่ส่งจ่ายมีความขุ่นมาก