กองทัพภาคที่ 3 ชี้แจงสิบเอกหลอกรับเงินเข้าเป็นทหารเหยื่อ 17 ราย สูญกว่า 3 ล้าน