กองทัพเปิดการฝึก ทส.ปช. สร้างความมั่นคงในพื้นที่ 5 จังหวัด