กองพลทหาราบที่ 4

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเรือช่วยบางระกำ

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานเรือ จำนวน 3 ลำให้แก่ราษฎรที่ถูกน้ำท่วมใน อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก หลังจากถูกน้ำในแม่น้ำยมเอ่อล้นท่วมบ้านเรือนราษฎร และพื้นที่ทางการเกษตรอย่างหนัก