กองพลพัฒนาที่ 3 มอบน้ำดื่มเครื่องอุปโภคให้ ร.ต.วีระชาติ  เทวดาชาวดอย นำไปช่วยเหลือประชาชน