กอ.รมน.พิษณุโลกขอบพระคุณผู้มีจิตกุศลมอบสิ่งของสนับสนุนจุดตรวจ