ก๋วยเต๊่ยวไม้แบบ

วิจัยถุงซีนบะจ่างให้เก็บได้นานถึง 1 ปีส่งขายต่างประเทศได้

พิษณุโลก ผู้ประกอบการทำแบรนด์ “บะจ่าง”ขาย พร้อมร่วมมือกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในการทำภาชนะเก็บบะจ่าง ได้นาน 1-2 ปี สามารถส่งขายไปต่างประเทศได้ ซึ่งขณะอยู่ในช่วงของการนำสินค้าไปทดสอบการฆ่าเชื้อ เพื่อให้อยู่ได้นาน