ข่าวภัยพิับติ

แม่น้ำยมบางระกำขึ้นสูงสุดแล้ว 9 ม.เริ่มลดลง

แม่น้ำยมอ.บางระกำขึ้นสูงสุดแล้วที่ระดับ 9 เมตร ทรงตัวสูงอีกระยะ เริ่มลดลง ระบายออกหมดช่วยปลานตค.2555 เขื่อนหลักเริ่มเก็บน้ำไว้ใช้แล้งหน้า ปลายฝนเขื่อนสิริกิติ์และเขื่อนแควน้อยเก็บน้ำได้ 65 %

จี้พื้นที่กลางน้ำเร่งโครงการป้องกันน้ำท่วม

คณะอนุกรรมการติดตามประเมินผลกบอ.ลงพื้นที่ 4 จว.เหนือล่าง จี้พื้นที่เร่งโครงการขุดลอกคูคลองแก้มลิง พื้นที่กลางน้ำให้เสร็จ วางแผนป้องกันและบรรเทาอุทกภัยปี 2555 ไม่ให้ซ้ำรอยมหาอุทกภัยเหมือนปีที่ผ่านมา

ให้ชุมชนร่วมจัดการน้ำท่วม-ภัยแล้งอย่างยั่งยืน

จังหวัดพิษณุโลกประชุมโครงการจัดการน้ำชุมชนเพื่อแก้ปัญหาภัยแล้ง น้ำท่วม ในพื้นที่นอกเขตชลประทาน นำร่องที่บ้านหนองหญ้าปล้อง ต.ชมพู อ.เนินมะปราง