ข่าวเด่น

นร.ร่วมใจทำบุญตักบาตรถวายในหลวง

สถานศึกษาหลายแห่ง จัดพิธีทำบุญตักบาตรแก่พระภิกษุสงฆ์ ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ครบ 7 รอบ 84 พรรษา