ข้าวหลามวัดปากพิงตะวันตก

ข้าวหลามวัดปากพิงตะวันตก สืบสานงานลอยกระทงรายได้พัฒนาวัด

ชาวบ้านและกรรมการวัดช่วยทำข้าวหลาม อบถัง ขายช่วงงานลอยกระทง 3 วัน ทำต่อเนื่องมา 30 กว่าปีแล้ว รายได้ทุกบาททุกสตางค์ปีละแสนกว่า เข้าพัฒนาวัด ปีนี้งดจัดงานลอยกระทงจากสถานการณ์โควิด แต่ชาวพิษณุโลกยังคงมาอุดหนุนข้าวหลามไม่ขาดสาย

งานบุญข้าวหลามอบถังวัดปากพิงตะวันตก รายได้เข้าวัดงานลอยกระทงปี2563

ชาวบ้านปากพิงตะวันตก ช่วยกันจัดงานบุญข้าวหลามอบถังวัดปากพิงตะวันตก หารายได้เข้าวัดช่วงเทศกาลลอยกระทง 29-31 ตุลาคม 2563 

งานบุญข้าวหลามวัดปากพิงตะวันตก รายได้เข้าวัดช่วงเทศกาลลอยกระทง 9-11 พ.ย. 62

ชาวบ้านต.งิ้วงามกว่า 100 คน ร่วมกันสืบสานประเพณีงานบุญข้าวหลาม วัดปากพิงตะวันตก จัดขึ้นทุกปีในช่วงเทศกาลลอยกระทง เพื่อหารายได้เข้าวัด และจัดสร้างวิหารหลวงพ่อทองฉัตรให้แล้วเสร็จ เผาข้าวหลามจำหน่าย 3 วัน 9-11 พ.ย.62

งานบุญเผาข้าวหลามหารายได้เข้าวัดปากพิงตะวันตก

ชาวบ้านวัดปากพิงตะวันตก อ.เมืองพิษณุโลก ร่วมงานบุญเผาข้าวหลามประจำปี ในช่วงเทศกาลลอยกระทง หารายได้สมทบทุนทำนุบำรุงวัดปากพิงตะวันตก