ข้าวเม่าพอกแข่งเรือพิษณุโลก

 เริ่มขายแล้วข้าวเม่าพอกวัดหาดมูลกระบือ ที่หน้าวัดใหญ่ ในช่วงแข่งเรือยาวปีนี้

ชาวบ้านวัดหาดมูลกระบือ เปิดขายแล้วข้าวเม่าพอกวัดหาดมูลกระบือ หน้าวัดใหญ่  วันแรก ขายตั้งแต่บ่ายโมง ข้าวเม่าขายเต็มหม้อเบอร์ 40 จนหมดเกลี้ยง มีประชาชนมาต่อแถวซื้อกันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ทางวัด ขายทุกปีหารายได้บูรณะปฏิสังขรณ์ศาลาการเปรียญวัด