ข้าวเสื่อมคุณภาพ

พบข้าวเสื่อมคุณภาพปี 52 ระบายไม่ออก

นายภาสกร บุญญลักษม์ นายอำเภอเมืองพิษณุโลก พร้อมคณะทำงานจ.พิษณุโลก ตรวจสอบโกดังเก็บข้าวสาร ของ หจก.ธัญทิพย์ 2 หลังที่ 1 โกดังเลขที่ 89 ม. 9 ต.ท่างาม อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก เพื่อตรวจปริมาณสต็อกข้าวที่ยังระบายไม่ออก พบข้าวเหนียว 10 % รับมาตั้งแต่ปี 2552 18,000 กระสอบ ปริมาณข้าวน่าจะอยู่ครบ แต่คุณภาพเสื่อม สภาพกระสอบข้าวเปื่อยยุ่ย เมล็ดข้าวสารไหลลงมากองด้านนอกกระสอบ ทำให้เห็นเมล็ดข้าวจะป่นเหมือนแป้งและเมล็ดข้าวมีสีเหลืองเข้ม