ข้าวเหนียว

บัตรคิวซื้อข้าวเหนียว

วันอาทิตย์ ตลาดใต้คนแน่น ร้านข้าวเหนียวเจ้านี้ ต้องทำบัตรคิวให้ลูกค้าได้จับ เรียงลำดับการสั่งซื้อก่อนหลัง อำนวยความสะดวกให้ลูกค้า มาก่อน ได้ก่อน ตลาดเทศบาล 1 อ.เมืองพิษณุโลก 27 ตค.56