ข้าวแกง10 บาท

ข้าวแกง10 บาทขวัญใจประชาชน ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุ ตกงานทานฟรี

สนิมข้าวแกง 10 บาท ขวัญใจประชาชนผู้มีรายได้น้อย คนท้อง คนชรา คนพิการ คนตกงาน ไม่มีเงิน ทานฟรี เริ่มกระทบพิษโควิด-19 รายรับเริ่มลดลงในขณะที่รายจ่ายในการปรุงอาหารเพิ่มปรับขึ้นหลายเท่าตัว แต่ยังยืนยันจะทำทุกอย่างให้ดีที่สุด จะประคับประคองเพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ไม่มีเงิน หรือมีเงินน้อย ให้เขาได้มีอาหารกินฟรี ไปให้ได้นานที่สุด