คนละครึ่ง

ผู้ประกอบการยิ้มได้ คนละครึ่ง กระตุ้นยอดขายเพิ่มขึ้น

ผู้ประกอบการในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกดีใจ หลังมาตรการ คนละครึ่ง ของรัฐบาลช่วยกระตุ้นยอดขาย บางร้านยอดขายเพิ่มขึ้นเท่าตัว