คัดค้านตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯเรือนแพ

ผู้ว่าฯพิษณุโลกสั่งยุติตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก สั่งยุติโครงการสร้างถนนเลาะรั้วสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ยังมีผู้ไม่เห็นด้วย พร้อมรับฟังความคิดเห็นคนพิษณุโลก ขณะที่นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวพิษณุโลกที่คัดค้านนัดรวมพลฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลกในวันที่ 12 มีนาคม 2562

ชาวพิษณุโลกเริ่มร่วมลงชื่อคัดค้านตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ( เรือนแพ )

ชาวพิษณุโลกร่วมลงชื่อคัดค้านการตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ( เรือนแพ ) เริ่มมีแนวร่วมมากขึ้น ทั้งติดป้ายต่อต้าน แจกสติกเกอร์ ส่วนรายชื่อเตรียมนำเสนอผู้รับผิดชอบให้ทบทวน หรือ ใช้วิธีทางปกครองต่อสู้ ชี้เป็นสวนสาธารณะไม่ควรมีถนนผ่าน ถนนที่ตัดใหม่ยังมีแนวทางไปออกด้านอื่นได้