ค้านตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ว่าฯพิษณุโลกสั่งยุติตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก สั่งยุติโครงการสร้างถนนเลาะรั้วสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ยังมีผู้ไม่เห็นด้วย พร้อมรับฟังความคิดเห็นคนพิษณุโลก ขณะที่นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวพิษณุโลกที่คัดค้านนัดรวมพลฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลกในวันที่ 12 มีนาคม 2562

ชาวพิษณุโลกเริ่มร่วมลงชื่อคัดค้านตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ( เรือนแพ )

ชาวพิษณุโลกร่วมลงชื่อคัดค้านการตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ( เรือนแพ ) เริ่มมีแนวร่วมมากขึ้น ทั้งติดป้ายต่อต้าน แจกสติกเกอร์ ส่วนรายชื่อเตรียมนำเสนอผู้รับผิดชอบให้ทบทวน หรือ ใช้วิธีทางปกครองต่อสู้ ชี้เป็นสวนสาธารณะไม่ควรมีถนนผ่าน ถนนที่ตัดใหม่ยังมีแนวทางไปออกด้านอื่นได้

ค้านตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ(เรือนแพ)จ.พิษณุโลก

ชาวพิษณุโลกคัดค้านการตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ หรือ สวนเรือนแพ ปอดแห่งใหญ่ของชาวเมือง เตรียมทำแนวถนน ฉ. 1 จากถนนเลี่ยงเมืองมาบรรจบสามแยกเรือนแพ ซึ่งต้องตัดผ่านสวนฯ ขณะที่สมาคมต่อต้านภาวะโลกร้อนออกแถลงการณ์ต่อต้านพร้อมยื่นหนังสือคัดค้านกับผู้ว่าฯ โยธา นายกเทศมนตรี ด้านโยธาแจง เป็นแนวถนน ฉ 1 ตามกม.ผังเมืองตั้งแต่ปี 2542 และบังคับใช้ถึงปัจจุบัน กำลังออกแบบแนวถนนใหม่ให้อยู่ด้านริม ให้กระทบกับสวนฯน้อยที่สุด