งาน “แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชพิษณุโลก” ประจำปี 2562