ง่วนเซียวพิษณุโลกปี 2562

 แห่องค์ปุ่นเถ้ากง-ม่า พร้อมขบวนมังกร ก่อนวันง่วนเซียว

คนไทยเชื้อสายจีนในพิษณุโลก ร่วมแห่องค์ปุ่นเถ้ากง-ปุ่นเถ้าม้า พร้อมขบวนมังกร รอบตัวเมืองพิษณุโลก เพื่อให้ประชาชนได้สามารถกราบไหว้ เพื่อความเป็นสิริมงคล ในวันเทศกาลง่วนเซียว หรือ เทศกาลโคมไฟ ขณะการจัดงานเทศกาลโคมไฟ ปีนี้จัดยิ่งใหญ่ ที่สวนกลางเมืองพิษณุโลก