จัดระเบียบสังคม

ตร.ประชุมผู้ประกอบการสถานบันเทิงให้ยึดตามกม.เจอผิดสั่งปิด

พ.ต.อ.ปิติ นฤขัตรพิชัย ผกก.สืบสวนสอบสวนภูธรจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานประชุมร่วมกับผู้ประการร้านค้าและสถานบันเทิง เพื่อชี้แจงข้อปฏิบัติและข้อกฎหมายในการดำเนินธุรกิจการค้า โดยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด โดยเฉพาะการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และยินยอมให้เข้าไปใช้บริการ รวมทั้งการเปิดเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

ผู้ว่าฯย้ำเอาจริงปิดสถานบันเทิงตรวจเข้มทุกสัปดาห์

ผวจ.พิษณุโลกย้ำเอาจริงตรวจสถานบันเทิง ชุดจัดระเบียบสังคมลงตรวจต่อเนื่องทุกสุดสัปดาห์ ยังมีสถานบันเทิงเข้าข่ายกลุ่มเสี่ยงขอให้เข้มงวดอย่ายินยอมหรือปล่อยปละละเลยให้ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้าไปใช้บริการ หรือขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์แก่ผู้มีอายุต่ำกว่า 20 ปี ขณะที่ผู้ประกอบการร้านที่ถูกปิด 5 ปีโอด เป็นบทลงโทษที่แรงเกิน กระทบพนักงานร้าน40-50คนต้องตกงานทันที