จับเด็กแว๊นซิ่งป่วนเมืองพิษณุโลก

ผบ.พล.ร.4 เปิดอบรมวินัยเด็กแว๊นซิ่งจยย. ปรับพฤติกรรมในค่ายทหาร 10 วัน

ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 เป็นประธานเปิดการอบรมวินัยและสร้างอาชีพให้กับเยาวชนกลุ่มเสี่ยง