จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก

เยี่ยม2นร.ใต้โรงเรียนอุปถัมป์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัยพิษณุโลก

สำนักพัฒนาการศึกษาเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตรวจเยี่ยมผลการเรียนและความเป็นอยู่ของ 2 นักเรียนจาก 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้