ฉีดวัคซีนนักเรียน

ฉีดวัคซีนให้นศ. 6 วิทยาลัยอาชีว พร้อมรับเปิดเทอม

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ผู้ปกครองและนักศึกษาจากสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดพิษณุโลก ที่เข้ารับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ (Pizer) เพื่อเป็นการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 2/2564

โรงเรียนอยู่ประจำในจ.พิษณุโลกฉีดวัคซีนนักเรียนเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย สร้างภูมิคุ้มกันหมู่แก่นักเรียน นำนักเรียนเข้ารับการฉีดวัคซีน เกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ สร้างความปลอดภัย ให้นักเรียนอุ่นใจ พร้อมรับเปิดเทอม ในขณะที่โรงเรียนประจำที่มีเด็กพิเศษกินนอน ผู้ปกครองต่างพร้อมใจกันพาบุตรหลานเข้ารับการฉีดวัคซีน

ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกทำความเข้าใจผู้ปกครอง ฉีดวัคซีนให้นร.ที่อ.ชาติตระการ

บรรยากาศฉีดวัคซีนเข็มแรก ของนักเรียน เป็นไฟเซอร์ ตามโรงเรียนต่างๆ ของจังหวัดพิษณุโลก เป็นไปอย่างคึกคัก ศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลก ทำความเข้าใจแก่ผู้ปกครอง ให้นักเรียนรับวัคซีน เพื่อภูมิคุ้มกันหมู่