ฉีดวัคซีน

ระดมวัคซีนเข็มแรก ประชาชนต่างมั่นใจ

ประชาชนชาวจังหวัดพิษณุโลก ทยอยมาฉีดวัคซีนกันอย่างคึกคัก วันนี้ 1,150 ราย จากยอดที่ฉีดรอบแรก 16,477 ราย ต่างมั่นใจและอยากให้มาฉีดกันมากขึ้น

เปิดบริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์

จังหวัดพิษณุโลกเปิดให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ 3 สายพันธุ์ ทั่วตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2556 ฉีดกลุ่มเป้าหมายกลุ่มเสี่ยงจำนวน 39,776 โด๊ส ขอรับบริการได้ที่รพ.พุทธชินราช พิษณุโลก รพ.ม.นเรศวร,รพ.ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช,รพ.กองบิน 46, ศูนย์บริการสาธารณสุขชุมชนทั้ง 4 แห่งของเทศบาลนครพิษณุโลกและโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง

ปศุสัตว์จับมือสถานพยาบาลสัตว์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการสถานพยาบาลสัตว์ร่วมใจป้องกันภัยโรคพิษสุนัขบ้า และควบคุมจำนวนประชากรสุนัขและแมวของจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี 2556 จับมือสถานพยาบาลสัตว์ 20 แห่ง คิดค่าบริการราคาพิเศษ 1-31 มีค.นี้