ฉีดวัดซีนนักเรียน

นักเรียนแห่ฉัดวัคซีนสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมรับเปิดเทอม 1 พ.ย. 64

นักเรียนในจ.พิษณุโลก ครึ่งหมื่นสมัครใจเข้ารับการฉีดวัคซีน สร้างภูมิคุ้มกันหมู่ พร้อมรับเปิดเทอมใหม่ 1 พ.ย.64 เด็กปลอดภัย เรียนอุ่นใจ ต้อนรับเปิดเทอม” พร้อมกันทุกจุดทั่วประเทศ