ชมรมคนรักในหลวงจังหวัดพิษณุโลก

จัดอบรมหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ชมรมคนรักในหลวง จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ ชมรมข้าราชการบำนาญ ตำบลหัวรอ จัดโครงการอบรมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่สำนักงานเทศบาลตำบลหัวรอ อ.เมืองพิษณุโลกและเดินทางไปถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ที่โรงพยาบาลศิริราช

จัดเวทีเทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์

ชมรมคนรักในหลวงพิษณุโลกจัดเวที เทิดทูนและปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ อ่านแถลงการณ์ประณามพิธีกร-ตอบโจทย์ประเทศไทย ช่อง Thai PBS ค่ำวันที่ 5 เมษายน 2556 เวทีสวนชมน่าน อ.เมืองพิษณุโลก