ชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก

ล่องแก่งเก็บขยะ เตรียมเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวล่องแก่งลำน้ำเข็กปี 2563

ชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก จัดกิจกรรมต่อเนื่อง ล่องแก่งเก็บขยะ “ลำน้ำเข็ก” เตรียมความพร้อมเปิดฤดูกาลล่องแก่งชิมกาแฟแก่งซอง ในการท่องเที่ยวแบบ NEW NORMAL

ล่องแก่งเก็บขยะ ดึงเยาวชนอ.วังทองร่วมรักษาสิ่งแวดล้อมลำน้ำเข็ก

ชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก ร่วมกับหลายหน่วยงาน ดึงเยาวชน โรงเรียนบ้านกลางพิทยาคม ล่องแก่งเก็บขยะ พร้อมปลูกไม้ดอกนานาพรรณ ตลอดเส้นทางลำน้ำเข็ก อ.วังทอง จ.พิษณุโลก ก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยวชิมกาแฟแก่งซ่องล่องแก่งลำน้ำเข็ก ประจำปี 2559

เก็บขยะทิ้งลงหน้าผาภูหินร่องกล้าได้เพียบ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติภูหินร่องกล้า วิงวอนนักท่องเที่ยว มาเที่ยวชมธรรมชาติ ไม่ควรทิ้งขยะตามร่องหน้าผา หลังทางชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก ร่วมกับอาสาสมัคร technical rescue team(trt) และเจ้าหน้าอุทยานแห่งภูหินร่องกล้า ใช้เชือกโรยตัวจากหน้าผาจากลานหินปุ่ม ลานหินแตก 8-9 มีค.57 ลงไปเก็บขยะที่นักท่องเที่ยวทิ้งลงไปได้มากกว่า 30 กิโลกรัม

จัดกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะสร้างสำนึกรักสิ่งแวดล้อม

ชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก จัดกิจกรรมล่องแก่งเก็บขยะ ก่อนเปิดฤดูกาลท่องเที่ยว “ชิมกาแฟแก่งซอง ล่องแก่งลำน้ำเข็ก” อ.วังทอง จ.พิษณุโลก

รักษ์ลำน้ำเข็ก ชมรมเล็ก ๆ หัวใจโต ๆ

ชมรมรักษ์ลำน้ำเข็ก ปลุกจิตสำนึกท้องถิ่นรักบ้าน ร่วมดูแลแหล่งท่องเที่ยว สานกิจกรรมลดโลกร้อนเก็บขยะ ทำความสะอาดทัศนียภาพ น้ำตกแก่งซอง