ชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลก

สานต่อดนตรีมังคละ….จากพ่อสู่ลูก

“ไม่กลัวการสืบสานดนตรีมังคละ แต่กลัวไม่มีใครสานต่อการทำกลอง” สัมภาษณ์พิเศษอาจารย์ประโยชน์ ลูกพลับ ประธานชมรมอนุรักษ์ดนตรีพื้นบ้านมังคละจังหวัดพิษณุโลก