ชาวพิษณุโลกสิ่งของผ่าน มทบ.39 ช่วยชาวใต้จากภัยพายุปาบึก