ชุมชนเสือทิม

ตั้งบก.ส่วนหน้าปราบ-ป้องกันค้ายาชุมชนเสือทิม

ผอ. ปปส. ภาค 6เดินทางตรวจสอบการเตรียมความพร้อมของวอร์รูม ที่ตั้งเป็นศูนย์ปัญชาการ ปราบปราม และป้องกันกลุ่มผู้ค้า และกลุ่มเสี่ยงในการเสพยาเสพติดในชุมชน ตามโครงการ “ชุมชนอุ่นใจได้ลูกหลานกลับคืน”ที่ชุมชนเสือทิม ต.ในเมือง อ.เมืองพิษณุโลก