ช่วยเหลือครอบครัวยากจน

หลายหน่วยงานยื่นมือช่วยครอบครัว 3 หนูน้อย

คณะผู้ใจบุญจากจ.พิษณุโลก เข้าช่วยเหลือครอบครัว 3 พี่น้อง สภาพชีวิตรันทด ที่บ้านน้ำริน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก