ดร.กาญจนา น้ำตาคลอ เจอเซอร์ไพรส์เค้กวันเกิดกลางที่ประชุม ก่อนเปิดโครงการวิจัยพัฒนาทักษะทางปัญญาและการคิดวิเคราะห์เด็ก