ด่านตรวจแอลกอฮอล์

จ.พิษณุโลกตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในช่วงวันหยุดยาว

ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ สถานีตำรวจทางหลวง 3 กองกำกับการ 5 กองบังคับการตำรวจทางหลวง ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายช่วงวันหยุดยาว

ชุดจัดระเบียบสังคมจ.พิษณุโลกตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์เพื่อลดอุบัติเหตุบนถนน

ชุดจัดระเบียบสังคมจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับตำรวจทางหลวง ตั้งจุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ในร่างกายเพื่อลดอุบัติเหตุบนท้องถนน