ด่านตรวจโควิดพิษณุโลก

ผู้ว่าฯตรวจเยี่ยมด่านตรวจโควิดสี่มุมเมืองพิษณุโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจเยี่ยมด่านในเขตรอบวงแหวนพิษณุโลก เพื่อตรวจสอบมาตรการคัดกรองการแพร่เชื้อในห้วงเทศกาลสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2563

เพิ่มมาตรการเข้มจุดคัดกรองช่วงสงกรานต์ คนตจว.เข้า-ออกตัวเมืองพิษณุโลกได้จุดเดียวที่ด่านตรวจพลายชุมพล

พิษณุโลก เพิ่มมาตรการเข้มตั้งด่านคัดกรองเชื้อไวรัสโควิด-19 ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ 13 – 17 เมษายน 2563 รถจากต่างจังหวัดให้เข้า-ออกตัวเมืองได้จุดเดียวที่ด่านตรวจต.พลายชุมพล ส่วนคนพิษณุโลก มีด่านเข้าออกสี่มุมเมือง

ปรับลดเวลาทำงานจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ประจำหมู่บ้าน จาก 24 ชม. เหลือแค่ช่วง 04.00-22.00 น.

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเปลี่ยนคำสั่งตั้งจุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ประจำหมู่บ้านให้สอดคล้องกับการปฏิบัติหน้าที่