ตรวจสถานบันเทิง

ตรวจสถานบันเทิงเข็มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด covid -19

ศูนย์อนามัยที่ 2 พิษณุโลกลงพื้นที่ตรวจสถานบันเทิงเข็มงวดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด covid 19 แก่นักท่องเที่ยว หากพบไม่ผ่านเกณฑ์ถูกปิดร้านปรับปรุง 14 วัน

ตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด 19 สถานบันเทิงจ.พิษณุโลก

นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจสถานบันเทิงในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสำรวจมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 ของสถานบันเทิง ในพื้นที่พิษณุโลก พร้อมเตรียมเข้าประชุมพร้อมเพียงกันในวันพรุ่งนี้ เพื่อประชุมหารือมาตรการ อีกครั้งหนึ่ง