ตรวจสถานบันเทิงพิษณุโลก

ตรวจสอบมาตรการป้องกันโควิด 19 สถานบันเทิงจ.พิษณุโลก

นายอำเภอเมืองพิษณุโลก ร่วมกับ ฝ่ายปกครอง เจ้าหน้าที่ตำรวจ และ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ออกตรวจสถานบันเทิงในจังหวัดพิษณุโลก พร้อมสำรวจมาตรการควบคุมโรคโควิด 19 ของสถานบันเทิง ในพื้นที่พิษณุโลก พร้อมเตรียมเข้าประชุมพร้อมเพียงกันในวันพรุ่งนี้ เพื่อประชุมหารือมาตรการ อีกครั้งหนึ่ง