ตักบาตรรับอรุณ

ตักบาตรรับอรุณ หน้าพระวิหารหลวงพ่อพระพุทธชินราช

ศรัทธาในพระพุทธศาสนาเหนียวแน่น พุทธศาสนิกชน ใส่บาตรหน้าพระวิหารพระพุทธชินราช “ชินะราชา เบิกฟ้าเสริมบุญ ตักบาตรรับอรุณ หน้าวิหารเสริมพลังศรัทธา @เมืองสองแคว”