ตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

ผู้ว่าฯพิษณุโลกสั่งยุติตัดถนนผ่านสวนเฉลิมพระเกียรติฯ

พิษณุโลก ผู้ว่าราชการ จ.พิษณุโลก สั่งยุติโครงการสร้างถนนเลาะรั้วสวนเฉลิมพระเกียรติฯ ยังมีผู้ไม่เห็นด้วย พร้อมรับฟังความคิดเห็นคนพิษณุโลก ขณะที่นายกสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนและชาวพิษณุโลกที่คัดค้านนัดรวมพลฟ้องต่อศาลปกครองพิษณุโลกในวันที่ 12 มีนาคม 2562