ตำรวจสืบสองแควตามรวบพ่อค้าเบี้ยวค่าข้าวชาวนาหนีกบดานภูเก็ต