ตู้ภันน้ำใจ

จองคิวยาวเหยียดรอรับของตู้ปันน้ำใจสภ.เมืองพิษณุโลก

บรรยากาศการจองคิวของประชาชนชาวพิษณุโลกที่จะมารอรับรอบ 11.00 น. ตู้ปันน้ำใจหน้าสภ.เมืองพิษณุโลก วางก้อนหิน ขวดน้ำ แก้วน้ำ รองเท้า เก้าอี้ ยาวเหยียด จัดระเบียบใหม่ให้รับวันละ 3 รอบ มีจิตอาสาช่วยบริการ