ตู้แบ่งสุขพิษณุโลก

นักธุรกิจหนุ่มตั้งตู้แบ่งสุขพิษณุโลก 10 จุดตั้งในวัด ตลาด ช่วยเหลือประชาชน

นักธุรกิจหนุ่มชาวพิษณุโลก มองเห็นประชาชนประสบปัญหาขาดแคลน บางรายไม่มีอาหารรับประทาน จึงออกมาตั้งตู้แบ่งสุขพิษณุโลก 10 ตู้ กระจายหลายจุด ในวัด ตลาดสด และสถานที่ ซึ่งมีคนดูแลเพื่อความเป็นระเบียบในการมารับหยิบของ ไม่อยากปล่อยทิ้งให้กลายเป็นขยะ