ต.บ้านกร่าง

Part:ชาวบ้านกร่างทำขนมจีนโบราณ สร้างชุมชนเข็มแข็ง

ผมได้มีโอกาสไปพบชาวบ้านตำบลบ้านกร่าง ทั้ง 12 หมู่บ้าน ได้รวมตัวกันทำขนมจีนโบราณ เพื่อรักษาขนมธรรมเนียมประเพณีโบราณ สืบสานและสร้างความสามัคคีและความเข็มแข็งของคนในชุมชน เห็นแล้วอบอุ่นและประทับใจเป็นอย่างมาก

ชาวบ้านกร่างเร่งผลิตฟางข้าวเลี้ยงสัตว์รายได้ดี ความต้องการสูง

“สน ยอดเพชร” เกษตรกรในตำบลบ้านกร่างเร่งผลิตฟางข้าว เลี้ยงสัตว์หลังขาดแคลนในช่วงน้ำท่วม ทำให้ยอดการสั่งจองเพิ่มสูงขึ้น