ถนนกล้วยตาก

ถนนกล้วยตาก

อุโมงค์น้ำ ทิวธง ต้นกล้วย ทางมะพร้าว เตรียมตกแต่งประดับประดาบนถนนนเรศวรพุ่งตรงสู่วงเวียนสถานีรถไฟพิษณุโลก ถนนกล้วยตากเส้นนี้เป็นจุดหนึ่งที่ผู้คนเล่นน้ำสงกรานต์ในพิษณุโลกมากที่สุด เชื่อมต่อกับถนนรดน้ำสงกรานต์เมืองสองแคว หรือ ถนนเอกาทศรถ เรื่อยมาจากหน้าท็อปแลนด์ผ่านสี่แยกบ้านแขกถึงวงเวียนสถานีรถไฟที่มีน้ำพุลีลา แสง สี เสียง ให้ประชาชนได้เล่นน้ำอย่างสนุกสนาน 12 เมษายน 2557

ชุ่มฉ่ำเปิดถนนรดน้ำสงกรานต์ถนนกล้วยตากเมืองสองแคว

เปิดถนนรดน้ำสงกรานต์เมืองสองแควและถนนกล้วยตาก ประชาชนเริ่มเล่นน้ำแน่นค่ำชมน้ำพุลีลาประกอบแสง สี เสียง

ถนนกล้วยตากยินดีต้อนรับ

บรรยากาศก่อนเริ่มเทศกาลสงกรานต์เมืองสองแคว ถนนกล้วยตาก ถนนรดน้ำสงกรานต์เตรียมพร้อม ยินดีต้อนรับผู้เล่นน้ำและนักท่องเที่ยว

แต่งเมืองซุ้มเล่นน้ำถนนกล้วยตาก

ชุมชนต่าง ๆ ในอ.เมืองพิษณุโลก นำต้นกล้วย ทางมะพร้าวและกล้วยหลากหลายสายพันธุ์มาตกแต่งซุ้มเล่นน้ำสงกรานต์บนถนนกล้วยตาก มีพิธีเปิดในวันที่ 13 เมษายน 2555

มหกรรมอาหารถนนกล้วยตากส่งเสริมท่องเที่ยว

จังหวัดพิษณุโลกจัดงานสงกรานต์ถนนกล้วยตาก มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซล 11-15 เมษายน 2555 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นของพิษณุโลก