ถนนธรรมบูชา

ทางเท้าถนนธรรมบูชาเต็มด้วยขยะและวัชพืช ชาวบ้านวอนแก้ไข

พิษณุโลก ทางเท้าถนนธรรมบูชา ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ไร้การเหลียวแล เต็มไปด้วยขยะ และวัชพืช ใช้เดินไม่ได้ระยะทางยาว 1 กิโลเมตรกว่า จากแยกผดุงราษฏร์ไปถึงแยกขุนหาญ ประชาชนวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยตรวจสอบและดูแลดำเนินการให้สะอาด

โชว์สวย

เจ้าของร้านโชว์ห่วย ถนนธรรมบูชา อ.เมืองพิษณุโลก จัดแจงเรียงรองเท้า และสินค้าสารพัดชนิด ให้เป็นระเบียบสวยงาม รอท่าลูกค้ามาอุดหนุน วิถีชีวิตเดิม ๆ ที่ยังพบเห็นได้ของร้านค้าตามตลาดในเมืองพิษณุโลก ท่ามกลางกระแสการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นในจ.พิษณุโลก 07.00 น. 23 เมษายน 2556